Просторова прив’язка карт

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає послуги із просторової прив’язки карт, картосхем та планів.

Один із найвідповідальніших сьогодні кроків громади, міста, області в умовах децентралізації та диджиталізації – це аудит та створення єдиної достовірної бази даних, в тому числі просторової. Проте, зазвичай складається так, що при аналізі просторових даних виявляється, що територіальне утворення володіє даними котрі знаходяться на різних носіях (на паперових схемах та картах або на дисках, флеш-накопичувачах, окремих комп’ютерах, якщо мова йде про цифрові дані),  у різних форматах (pdf, jpeg, tiff та ін.), мають різний час створення (від радянських до сучасних), є неповними (покривають територію фрагментарно) та не завжди актуальними. В таких умовах прийняття рішення керівником затримується в часі, а подекуди й зовсім не опирається на фактичний стан речей.

Саме тому важливим завданням, яке стоїть перед містом, громадою, областю сьогодні стає зведення цих даних до “спільного знаменника”, створення єдиного інформаційного поля для відображення всіх картографічних матеріалів.

Геопросторова привязка карт
Геопросторова привязка карт
Просторова при

На практиці завдання щодо створення банку даних громади реалізується шляхом сканування картографічних матеріалів та просторової координації, тобто просторовій прив’язці растрової інформації до заданої системи координат. Просторово прив’язані растрові зображення використовуються для накладання на інші растрові та векторні дані для аналізу тих чи інших об’єктів, процесів та явищ, а також з метою їх подальшої векторизації (оцифрування). 

В результаті внесення просторово пов’язаних даних до геоінформаційної системи формується банк просторових даних міста, громади, області, стає можливим їх аналіз та зіставлення з іншими даними, вироблення та прийняття на їх основі управлінських рішень.

Просторова прив’язка полягає в приведенні вихідних растрових матеріалів замовника до реального географічного положення. Процес прив’язки передбачає зіставлення опорних точок, які зв’язують координати на растрових зображеннях з координатами просторово прив’язаних інформаційних шарів.

Прив’язка картографічних матеріалів виконується наступними способами:

  • зіставлення опорних точок з наступним введенням їх просторових координат;
  • прив’язка до інформаційного шару з визначеними координатами.

У результаті наданої послуги замовник отримує прив’язані до відповідних інформаційних шарів та певної системи координат растрове зображення.

Геопросторова привязка карт
Геопросторова привязка карт

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” здійснює просторову прив’язку:

  • планшетів містобудівної документації масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000;
  • схем інженерних мереж масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000;
  • містобудівної документації (матеріалів генерального плану: генеральних планів та схем зонування населених пунктів, детальних планів території, історико-архітектурних планів, схем встановлення меж населених пунктів тощо);
  • землевпорядної документації (схем розпаювання, сівозмін, проєкти землеустрою та ін.) та картографічних матеріалів нормативної грошової оцінки населених пунктів (картограм агровиробничих груп ґрунтів, схем економіко-планувального зонування та ін.);
  • тематичних картографічних матеріалів (карт ґрунтів, карт лісових господарств, картосхем екологічної мережі, карт прибирання та озеленення території тощо);
  • різномасштабних топографічних карт і планів, ортофотопланів, космічних знімків.

Вартість і терміни надання послуги

Крім власне прив’язки растрових картографічних матеріалів ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає комплекс послуг що передують цьому процесу – сканування, обробку та калібрування зображень, а також подальше внесення до геоінформаційної системи. Вартість і термін надання послуги залежить від кількості, якості та масштабу вихідних матеріалів замовника й узгоджуються додатково.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.