Корпоративна геоінформаційна система

Корпоративна геоінформаційна система – це багатокористувацька геоінформаційна система, що дозволяє вирішувати завдання щодо оперування просторовими даними на рівні великих організацій та підприємств. Корпоративна геоінформаційна система (ГІС) заснована на загальному та узгодженому створенні, доступі, керуванні просторовою інформацією всередині організації, а також між філіями та дочірніми підприємствами. Корпоративна ГІС є інструментом, що дозволяє інтегрувати інформаційні потоки всіх інформаційних систем організації, що використовують просторові дані для розв’язання аналітичних задач, прогнозування та моделювання.

Інший бік корпоративної геоінформаційної системи – збір, аналіз та вироблення стратегії поведінки організації на основі інформації про клієнта. Відомості про те, де живе, працює і куди рухається клієнт допоможе визначити цільові ринки, спланувати рекламні кампанії й збільшити продажі.

Проектування корпоративної ГІС здійснюється з урахуванням принципу масштабованості: в міру потреби в уже наявний робочий процес можуть вводитися нові функціональні вузли, що забезпечують підключення нових користувачів, охоплення більшої території та збільшення продуктивності системи.

Мобільна геоінформаційна система
Корпоративна геоінформаційна система

На кого орієнтована корпоративна геоінформаційна система

 • заклади роздрібної торгівлі, які мають розгалужену територіальну структуру (розпорошені торгові представництва і точки, склади тощо);
 • компанії, що займаються інженерними комунікаціями з необхідністю чіткого планування ремонтних, профілактичних робіт і для підвищення керованості виробництва;
 • маркетингові організації (управління процесом сегментації ринку, розповсюдження та просування товарів чи послуг у просторі й часі);
 • автотранспортні та логістичні корпорації (відстеження потоків товарів і вантажів у просторі та часі, оптимізація управління рухом тощо);
 • заклади охорони здоров’я (моніторинг стану здоров’я населення, роботи працівників медичних закладів);
 • екологічні організації (моніторинг екологічної ситуації, облік природних ресурсів);
 • туристичні організації з необхідністю обирати та відстежувати маршрути туристів та багато інших.

Можливості корпоративної ГІС 

 • оперативно отримуйте інформацію про територіальну структуру організації, в тому числі віддалені філії (для інженерних мереж – розподільчі станції, вузли тощо) з різним рівнем деталізації;
 • забезпечуйте повне використання даних для проведення експлуатаційних, діагностичних, ремонтних, будівельних робіт на основі застосування сучасних методів обробки інформації;
 • нарощуйте базу даних підприємства шляхом оновлення картографічної інформації про об’єкти за результатами топографічного знімання, на основі даних дистанційного зондування, GPS-вимірювань тощо;
 • здійснюйте просторову прив’язку даних технологічного обладнання, необхідну для отримання додаткової інформації (фотографій, інформації про обсяги й терміни проведення ремонтних робіт, заміни обладнання);
 • приймайте зважені та своєчасні рішення, знизивши дефіцит проінформованості й людський фактор до мінімуму;
 • підвищуйте ефективність роботи співробітників, які надалі витрачатимуть меншу кількість часу на пошук, обробку інформації та її оновлення (актуалізацію);
 • удосконалюйте робочі процеси організації шляхом значного розширення знань про фактичний стан інфраструктури підприємства, його активів і процесів.
Корпоративна геоінформаційна система

Переваги впровадження геоінформаційної системи 

 • використовуйте підхід, заснований на аналізі просторових даних, щоб перевірити свої припущення про місцезнаходження. Об’єднайте власні відомості про місцезнаходження та вартості нерухомості з інформацією про потенційних користувачів. Робіть точні прогнози, використовуючи актуальні дані;
 • аналізуйте точки продажів для розуміння того, де потрібно розширювати або скорочувати мережу. Інструменти містять: профілювання споживачів, аналіз ринкового потенціалу, прогнозування продажів, розв’язання логістичних задач. Ви можете виконати демографічний аналіз, вибрати об’єкти обслуговування, створити торгові зони для даного об’єкта і визначити ринок для ваших продуктів або послуг;
 • збалансуйте свою мережу, щоб допомогти кожній торговій точці й менеджеру досягти успіху. Використовуйте автоматизовані робочі процеси для проектування розвитку території, оптимізації мережі шляхом розподілу охоплення території й аналізу проникнення на ринок. Знайдіть неефективні торговельні точки. Прогнозуйте ключові показники ефективності для пропонованих місць розташування торгових точок. Інтегруйте кілька шарів даних для аналізу придатності торгового об’єкта.
 • здійснюйте просторову прив’язку даних технологічного обладнання, необхідну для отримання додаткової інформації (фотографій, інформації про обсяги й терміни проведення ремонтних робіт, заміни обладнання).

Вигоди від впровадження корпоративної ГІС

 • короткостроковою вигодою від впровадження корпоративної ГІС є зниження внутрішніх витрат організації та скорочення часу на прийняття рішень;
 • в середньотерміновій перспективі ефект від корпоративної ГІС – це досягнення максимально можливої міри автоматизації організації, формалізація частини процесів, які раніше виконувалися вручну, супутнє підвищення якості даних, зниження відсотку помилкових і неоптимальних рішень;
 • у довгостроковій перспективі впровадження корпоративних ГІС веде до підвищення конкурентоздатності підприємства.
Корпоративна геоінформаційна система

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.