Геоінформаційна система управління водним господарством

Геоінформаційна система управління водним господарством – це картографічний веб-ресурс, систематизоване зведення відомостей про водні ресурси області, району або територіальної громади. Карта включає відомості про водний фонд  (річки, канали, озера, стави, водосховища, болота тощо), реєстрацію водокористувань, а також відомості обліку використання вод.

Запроваджуйте автоматизовану інформаційну систему водного кадастру для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси регіону. Впровадження ГІС для водного кадастру дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання топографічних і тематичних карт, які містять великий обсяг інформації, необхідної для аналізу гідрологічного режиму водних об’єктів. Вирішуйте питання ефективного управління водними ресурсами шляхом використання картографічної та аерокосмічної інформації, отримуйте кількісну та якісну інформацію про водні об’єкти, недоступні під час польових досліджень або вимірювань. Отримуйте оперативний доступ до даних за допомогою мобільного картографічного додатку, синхронізованого з геоінформаційною системою.

Можливості геоінформаційної системи (ГІС):

 • навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для перегляду інформації користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність ресурсу до роботи, в тому числі з мобільного пристрою (смартфона, планшета);
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • збір та редагування даних в польових умовах в режимі реальному часу за допомогою смартфона.
Геоінформаційна система управління водним господарством
Геоінформаційна система управління водним господарством4

Геоінформаційна система управління водним господарством – інструмент управління для влади й громади

 • отримуйте гнучку платформу для здійснення аналізу, систематизації та зберігання даних про водні та водогосподарські об’єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів;
 • плануйте заходи щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
 • здійснюйте оперативний моніторинг якості поверхневих вод (вносьте та оперативно відображайте дані про спецводокористування, якість води, рівень забрудненості та інше);
 • створюйте та відображайте електронні карти водогосподарських об’єктів, а також тематичні карти за напрямками діяльності залежно від потреб окремих відділів та спеціалістів;
 • здійснюйте оперативне управління в надзвичайних ситуаціях (паводки, повені), моделюйте та прогнозуйте зони затоплення тощо;
 • забезпечуйте збір даних про порушення у користуванні водними ресурсами і прилеглими до них територіями (у межах водоохоронних і прибережно-захисних зон) в польових умовах в режимі реального часу за допомогою синхронізованого з геоінформаційною системою мобільного додатку;
 • забезпечуйте охорону водних ресурсів та відображайте планові заходи щодо регулювання та покращення стану басейнових систем;
 • здійснюйте сприяння економічному розвитку адміністративного утворення через паспортизацію водних ресурсів, підняттю конкурентоспроможності місцевої економіки та зростанню доходів.

Орієнтовний набір шарів геоінформаційної системи

 • природні гідрографічні об’єкти (річки, озера, джерела, болота тощо);
 • штучні гідрографічні об’єкти (меліоративні канали, стави, водосховища та ін.);
 • гідрологічні пости (річкові, озерні, болотні, на водосховищах);
 • гідротехнічні споруди (греблі, дамби, водозабірні споруди та ін.);
 • водоохоронні та прибережно-захисні зони.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення геоінформаційної системи проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, кількості водних об’єктів, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 30 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації та підписання договору про співпрацю.
Для створення продукту Геоінформаційна система управління водним господарством замовник повинен надати перелік об’єктів водного фонду та їх паспортні дані, які надалі відображатимуться в базі даних веб-карти. Для всіх об’єктів водного фонду слід обов’язково вказати точне місцеперебування (кадастровий номер або схему розташування із публічної кадастрової карти України).

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.