Геоінформаційна система природоохоронної території

M1MT: Геоінформаційна система природоохоронної території — сучасний інструмент управління розвитком об’єкта заповідання та підтримки прийняття рішень у вигляді багатошарової електронної карти. Геоінформаційна система слугує єдиною точкою входу до інформації про об’єкт природно-заповідного фонду, забезпечує фахівців актуальними просторовими даними, сприяє розвитку екологічно орієнтованих видів туризму, інформуванню громадян та популяризації екоосвітніх знань, проведенню в установах природно-заповідного фонду наукових досліджень. Використовуйте можливість швидкого доступу до просторової інформації через картографічні додатки – геоінформаційну систему природоохоронної території та синхронізований з нею мобільний додаток. 

Можливості геоінформаційної системи:

 • максимально повний набір функцій: навігація по інтерактивній карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веббраузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних.
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території

ГІС природоохоронної території є системою необхідних і достовірних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій природно-заповідного фонду

 • отримуйте відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики природоохоронної території та об’єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, виховну, рекреаційну й іншу цінність;
 • здійснюйте систематизацію наявних даних про об’єкт заповідання, об’єднуйте різноаспектні дані про охоронну територію на одній карті та візуалізуйте їх у зручному для користувача вигляді;
 • забезпечуйте автоматизований пошук інформації та детальний перегляд даних про ґрунтовий та рослинний покрив заповідних територій в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap);
 • отримуйте можливість візуалізації вмісту бази даних ГІС, формування користувацьких запитів та компонування тематичних карт на замовлення користувача системи;
 • здійснюйте аналіз наявних та планування потенційних об’єктів природно-заповідного фонду з використанням попередньо занесених в ГІС матеріалів польових вимірювань, проектної та робочої документації, контрольно-виконавчого знімання;
 • забезпечуйте оперативний доступ, адміністрування та актуалізацію планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт в тому числі в польових умовах в реальному часі за допомогою мобільного додатку;
 • здійснюйте інформаційний супровід державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій відповідною інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку об’єктів заповідання;
 • забезпечуйте доступ громадськості до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень.

Типова структура геоінформаційної системи

 • база даних картографічної інформації (візуалізація топографічних карт, цифрової моделі рельєфу, публічної кадастрової карти України, ортофотопланів тощо);
 • підсистема реєстру зникаючих та рідкісних видів рослин і тварин;
 • підсистема візуалізації рослинного та ґрунтового покриву;
 • підсистема пошуку інформації за формою 4 державного кадастру природно-заповідного фонду;
 • підсистема аудиту об’єкта природно-заповідного фонду мобільними працівниками – інспекторами (пожежний аудит, аудит техногенної безпеки, екологічний аудит).
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Перелік документів та матеріалів для створення геоінформаційної системи узгоджується додатково. Розрахунок вартості створення продукту проводиться з урахуванням низки параметрів: програмного забезпечення, кількості редакторів і точок входу, тематичних шарів карти, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення вебкарти узгоджуються додатково на основі замовленого функціоналу.

Послуги, які передують впровадженню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних геопорталу
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.