Оцифрування карт та аерофотознімків

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає послуги оцифрування (векторизації) картографічних матеріалів різної складності з утворенням пов’язаної з графічними об’єктами атрибутивної бази даних.

Оцифрування є процесом переведення об’єктів, відображених на фізичних або сканованих паперових картах у належним чином розміщені точки, лінії та полігони у середовищі геоінформаційних систем. Оцифрування є дещо відмінним від сканування, яке є автоматичним чи напівавтоматичним процесом переведення всієї карти у цифровий формат. Результатом надання послуги є векторне картографічне зображення, яке слугує фундаментом для створення повноцінної геоінформаційної системи. 

При оцифруванні карт, планів, аерофотознімків точки, лінії та полігони автоматично перетворюються у векторні дані або за допомогою складного програмного забезпечення, або в напівавтоматичному режимі переводяться відповідальним спеціалістом (техніком, картографом). Завдяки попередньому означенню об’єктів, що мають бути переведені у векторний формат, створюється векторне (цифрове) відображення обраних даних. Оцифрування карт це достатньо складний процес, що вимагає від фахівців, що його виконують, знання всіх тонкощів роботи, великого досвіду та відповідного програмного забезпечення. Векторизація карти дозволяє допрацьовувати частину креслення: додавати або змінювати і видаляти деякі елементи в міру їх оновлення, не видаляючи всю карту.

Оцифрування карт та аерофотознімків
Оцифрування карт та аерофотознімків

Здійснюємо оцифрування різномасштабних сучасних та архівних картографічних матеріалів:

 • планшетів містобудівної документації масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000;
 • схем інженерних мереж населених пунктів масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000;
 • містобудівної документації (матеріалів генерального плану: генеральних планів та схем зонування населених пунктів, детальних планів території, історико-архітектурних планів, схем встановлення меж населених пунктів);
 • землевпорядної документації (схем розпаювання, сівозмін, проєкти землеустрою та ін.) та картографічних матеріалів нормативної грошової оцінки населених пунктів (картограм агровиробничих груп ґрунтів, схем економіко-планувального зонування);
 • тематичних картографічних матеріалів (карт ґрунтів, карт лісових господарств, картосхем екологічної мережі,  карт прибирання та озеленення території тощо);
 • різномасштабних топографічних карт і планів, ортофотопланів, космічних знімків.

Переваги використання векторних даних:

 • зменшення матеріальних витрат, пов’язаних з оновленням і друком карт, дотриманням відповідних умов їх зберігання (вологість, освітленість тощо);
 • оцифровані (векторизовані) карти зберігаються на комп’ютері як звичайні файли;
 • звільнення приміщень, де раніше зберігалися паперові картографічні матеріали;
 • векторні дані можна копіювати безкінечно без втрати якості копій;
 • оперативне редагування й оновлення даних на карті;
 • швидкий обмін інформацією та відповідними базами даних;
 • доступ до електронних карт з гаджета (смартфона, планшета тощо) та в будь-який момент часу;
 • легкість читання електронної карти, оперування векторними шарами мапи, швидкий пошук у великих об’ємах просторової інформації;
 • векторизація карт має зворотну дію – у разі потреби створення паперової копії займає дуже мало часу.

Здійснюємо оцифрування в тому числі, але не виключно наступних категорій об’єктів:

 • рельєф суші;
 • гідрографічні об’єкти, лісовий і ґрунтовий покрив;
 • об’єкти забудованих територій населених пунктів;
 • інженерні мережі (водопостачання,  водовідведення, газопроводи, тепломережі, електромережі та інші);
 • дороги та інженерно-транспортні споруди;
 • рослинний покрив та багато іншого.

Вартість і терміни надання послуги

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” у своїй діяльності використовує спеціалізоване картографічне програмне забезпечення, завдяки чому оцифрування картографічного матеріалу проводиться з гарантовано високою якістю і в точно обумовлений із замовником термін.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.