Геоінформаційне моделювання

Геоінформаційне моделювання

Геоінформаційне моделювання – це високотехнологічний процес створення моделі місцевості певної території в середовищі геоінформаційних систем. Створена модель візуалізує кількісні та якісні параметри модельованої місцевості, відображає інтенсивність протікання процесів (наприклад геоморфологічних, гідрологічних, технологічних), дає об’єктивну оцінку стану об’єкта (міського середовища, окремих компонентів природного довкілля, господарської діяльності людини тощо). Зазвичай геоінформаційне моделювання виступає інструментом прийняття рішення при розробці рекомендації щодо оптимізації природокористування, містобудівної діяльності, зменшення деструктивних антропогенних впливів на довкілля, запобігання виникнення техногенних інцидентів та розвитку небезпечних явищ і процесів.

Отримуйте можливість розуміння складних структур, виявляйте та обґрунтовуйте важливі для вашої сфери діяльності просторові процеси та закономірності, використовуючи дані картографії та ГІС-моделювання. Використовуйте геоінформаційне моделювання для відображення просторових даних, візуалізації інформації та знань.

Мета і завдання геоінформаційного моделювання

Одна із головних стратегічних цілей геоінформаційного моделювання – «бачити ціле». Завдяки геоінформаційному моделюванню за умови введення до системи великої кількості перевірених і точних даних користувач може виявити глибинні системні зв’язки і тенденції, які недоступні для пізнання з використанням традиційних методів пізнання. Так, для прикладу, розроблена на основі ГІС-моделювання цифрова модель місцевості слугує надійним фундаментом при прийнятті рішень щодо майбутнього стану території.

Інша стратегічна ціль ГІС-моделювання – «керувати місцеположенням». Геоінформаційне моделювання в такому випадку може забезпечити низку важливих аналітичних можливостей:

 • аналіз місцеположення об’єктів;
 • побудова моделей щільності явищ;
 • пошук об’єктів всередині певної області;
 • аналіз найближчого сусідства;
 • моделювання змін;
 • визначення просторових атрибутів об’єктів;
 • розподіл об’єктів по категоріях;
 • пошук та визначення закономірностей розподілу просторових та атрибутивних даних;
 • тривимірна візуалізація кінцевих результатів.
Геоінформаційне моделювання
Геоінформаційне моделювання

Приклади робіт

Одним із найбільш трудомістких варіантів геоінформаційного моделювання є створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Готова цифрова модель здатна забезпечити вирішення найрізноманітніших завдань:

 • розрахунок морфометричних показників – кутів нахилу та експозиції схилів;
 • оцінка форми схилів через кривизну їх поперечного і поздовжнього перетинів;
 • побудова профілів поперечного перетину рельєфу;
 • аналітична “відмивка” рельєфу;
 • тривимірна візуалізація рельєфу у формі блок-діаграм;
 • побудова ізоліній за множиною позначок висот;
 • ортотрансформування аерознімків і космічних знімків.

Особливий інтерес такі розробки представляють для органів державної влади, представників галузевих господарств (сільського, лісового, водного), комунальних служб (водоканалу, тепломереж) тощо.

 

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.