Створення топографічного плану

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає послугу щодо створення топографічного плану на територію громади або ж окремого населеного пункту. Компанія спільно з партнерами виконує всі види топографо-геодезичних робіт різного рівня складності у масштабі 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 з подальшим внесенням матеріалів до геоінформаційної системи.

Топографічна зйомка території – це частина інженерно-геодезичних вишукувань, спрямована на отримання геометричних даних про досліджувану ділянку земної поверхні з метою створення топографічних карт і схем. Під час проведення таких робіт вимірюванню підлягають усі географічні та геометричні елементи місцевості, об’єкти нерухомості. Потреба в ній виникає при геодезичних вишукуваннях, складанні генеральних планів або робочих креслень, при будівництві та розвитку інженерних мереж, для оновлення топографічних карт і планів, проєктів ландшафтного дизайну, вирішення вертикального планування тощо. Топографічна зйомка може стати основою для побудови цифрової моделі місцевості.

Топографічна зйомка місцевості
Топографічна зйомка місцевості
Топографічна зйомка місцевості

Топографічна зйомка території здійснюється у декілька етапів:

  • підготовчий: формується технічне завдання, збирається вся необхідна вихідна документація, здійснюється її аналіз, відбувається вивчення геодезичної знімальної основи та обґрунтування;
  • проєктування та прив’язки знімальної мережі до державної геодезичної мережі;
  • виконання лінійно-кутових вимірювань елементів місцевості з точок знімальної мережі;
  • складання топографічних карт, планів і схем на основі просторової інформації, отриманої в ході польових вимірювань та у результаті зіставлення з даними містобудівного кадастру (у випадку якщо зйомка проводиться у межах міста), планшетами лісничих та водних господарств тощо;
  • фінальним етапом є передача замовнику топографічних матеріалів у паперовому та електронному вигляді.

Процес оформлення матеріалів топографо-геодезичних робіт чітко регламентується інструкцією щодо проведення зйомок відповідного масштабу (1:500, 1:1000, 1: 2000, 1: 5 000), яка містить систему загальноприйнятих умовних знаків. Топографічна зйомка додатково наповнюється атрибутивною (семантичною) інформацією (опис інженерних мереж; товщина, висота і порода дерев тощо), яка не відображається на кресленні через велику щільність споруд чи комунікацій, проте занесена в базу даних.

Масштаб топографічної зйомки залежить від її цільового призначення. Топографічне знімання здійснюється за допомогою геодезичних приладів: електронного тахеометра, трасошукача (з метою виявлення або уточнення розміщення підземних інженерних мереж), двочастотних GPS, безпілотних та пілотованих літальних апаратів тощо.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.