Інтерактивна карта якості питної води

M1MT: Інтерактивна карта якості питної води – це картографічна інформаційна система, яка відображає якість води джерел питного водопостачання на території села, міста або територіальної громади. Карта створюється на основі результатів попередньо відібраних проб води, проаналізованих сертифікованою науково-дослідною лабораторією. Веб-карта включає відомості про місце розташування джерела питного водопостачання, інформацію про показники якості води. Функціонал мапи дозволяє оцінити рівень забруднення за конкретними речовинами та відстежити, як змінювалася концентрація шкідливих речовин у певній локації упродовж певного часу. Завдяки впровадженню продукту громадяни мають можливість оцінити стан води поблизу від дому або роботи, отримати інструмент для впливу на відповідальних за надання послуг водопостачання осіб.

Можливості веб-карти:

 • навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу
 • зручний доступ до інформації на карті за допомогою мобільного картографічного додатка, встановленого на смартфон або планшет.
Інтерактивна карта якості питної води
Інтерактивна карта якості питної води
Інтерактивна карта якості питної води
Інтерактивна карта якості питної води

Інтерактивна карта якості питної води – інструмент управління для громади

 • отримуйте гнучку платформу для зберігання даних про місце розташування, умови залягання джерел питного водопостачання;
 • здійснюйте систематичний моніторинг, облік і контроль за якістю питної води, в тому числі за допомогою мобільного додатку;
 • забезпечуйте право громадян на вільний доступ до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;
 • на основі результатів біохімічних аналізів проб води плануйте заходи організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;
 • здійснюйте контроль за дотриманням законодавства у сфері питного водопостачання;
 • здійснюйте контроль стану джерел водопостачання та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод;
 • проводьте оперативні аудити якості питної води за допомогою мобільного додатку в режимі реального часу;
 • забезпечуйте ведення єдиного електронного журналу історії показників якості джерел питного водопостачання.

Набір шарів інтерактивної карти

 • поверхневі води: річки, водосховища, озера;
 • підземні води (ґрунтові води, джерела, колодязі, свердловини тощо);
 • вода з альтернативних джерел міського водопостачання (колонки-качалки, бювети тощо);
 • підприємства-забруднювачі питної води із зазначенням об’ємів викидів шкідливих речовин.

Показники якості питної води

 • кислотність;
 • твердість води;
 • сухий залишок;
 • вміст розчиненого кисню (окиснюваність);
 • вміст фосфатів, сульфатів, хлоридів, нітратів, аміаку, заліза, кадмію, цинку.
Інтерактивна карта якості питної води
Інтерактивна карта якості питної води

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення карти якості питної води замовник повинен надати проби води згідно з вимогами, перелік та схему розташування об’єктів питного водопостачання. Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, кількості об’єктів водопостачання, які необхідно нанести на карту та кількості проведених біохімічних аналізів води, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 20 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації та підписання договору про співпрацю.

Послуги, які передують створенню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.