Геоінформаційна система управління фермерським господарством

Геоінформаційна система (ГІС) управління фермерським господарством – комплексна платформа прийняття рішень у галузі сільського господарства, побудована на базі ГІС-технологій та концепції точного землеробства. 

Можливості ГІС: 

 • Моніторинг вегетації та виявлення проблемних ділянок. Платформа містить вбудовані компоненти оцінки сільськогосподарських культур на основі даних дистанційного зондування Землі;
 • Автоматизований розрахунок морфометричних характеристик рельєфу та різного роду показників: індекс схильності до розвитку лінійної ерозії (SPI), топографічний індекс вологості (TWI) та ін. Як наслідок – обґрунтована оцінка необхідності внесення добрив;
 • Моніторинг сільськогосподарської техніки та працівників у режимі реального часу;
 • Інспектування стану полів: від стану культур до роботи техніки та обліку товарно-матеріальних цінностей через  мобільний додаток, інтегрований з ГІС;
 • Єдиний простір замовлення послуг у сфері сільського господарства, доступний через особистий кабінет фермера.
ГІС управління сг країни
ГІС управління сг країни
ГІС управління сг країни

Геоінформаційна система управління фермерським господарством – інструмент для підвищення ефективності сільського господарства

 • Відстежуйте стан окремих с/г культур і адаптуйте роботу відповідно до типів ґрунтів і схилів, кількості добрив і сонячного світла;
 • Отримуйте та структуруйте інформацію з полів і дані з техніки; 
 • Використовуйте весь набір інформації для оцінки ключових показників і плануйте заходи щодо їх підвищення;
 • Виявляйте тенденції та закономірності завдяки доступу до усіх табличних даних з прив’язкою до карти;
 • Підвищуйте ефективність роботи через інтеграцію ГІС з 1С, Microsoft Excel, Salesforce;
 • Контролюйте закономірності в розподілі кількісних характеристик, що визначають вологість ґрунту, вміст солей і добрив в поверхневому шарі ґрунту;
 • Отримуйте детальну інформацію про врожай з одиниці площі.

Вигоди від впровадження геоінформаційної системи для фермерів та аграріїв 

 • інтеграція процесів збору польових даних, оперативний моніторинг техніки, допомога в плануванні майбутніх посівів;
 • забезпечення фермера та агронома засобами щоденного одержання та аналізу актуальної ситуації на полях;
 • забезпечення господарства наочними інструментами аналізу динаміки вегетації та факторів, які на неї впливають;
 • зручний інструмент для збору агрохімічних показників;
 • платформа для акумуляції важливих для сільськогосподарського виробництва даних;
 • зручний портал фермера доступний з мобільного пристрою;
 • платформа для кожного фермера для замовлення послуг, пов’язаних з сільським господарством.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.