Створення комплексного плану просторового розвитку території громади

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” спільно з партнерами надають послугу зі створення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Комплексний план просторового розвитку громади – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи та напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території (Закон України № 711-IX від 24. 07. 2021 р.).

Комплексний план просторового розвитку
ГІС Городоцької громади

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами (Закон України № 711-IX від 24. 07. 2021 р.).

Комплексний план включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території громади, а також:

ГІС територіальної громади
ГІС Городоцької громади
 • генеральний план населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади;
 • генеральні плани населених пунктів та детальні плани території у межах території територіальної громади, затверджені до прийняття комплексного плану, які відповідно до цієї статті визнані такими, що відповідають вимогам законодавства, узгоджуються з планувальними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього;
 • генеральні плани населених пунктів у межах території територіальної громади, необхідність розроблення яких встановлена рішенням про затвердження комплексного плану (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • планувальні рішення генеральних планів інших населених пунктів та детальних планів територій у межах території територіальної громади в обсязі, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • детальні плани території у межах території територіальної громади (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • межі функціональних зон усієї території ТГ з вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон (плани зонування територій населених пунктів у межах території ТГ розробляються у складі генеральних планів та включаються до складу КП одночасно із затвердженням відповідних генеральних планів);
 • історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України;
 • матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 
 • експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
 • план розподілу земель за категоріями, власниками та користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 • формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна документація.
Адресний реєстр
Інтерактивна карта управління комунальним майном
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.