Геопортал містобудівного кадастру області

Геопортал містобудівного кадастру області – картографічний інтернет-ресурс, який виступає єдиною точкою доступу до великої кількості інформації, містить систему інструментів перегляду та пошуку містобудівних відомостей, їх візуалізації, завантаження та поширення. Продукт розроблений для забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб достовірними відомостями, необхідними для здійснення містобудівної діяльності на території області.

Нормативні та законодавчі підстави розробки геопорталу містобудівного кадастру на рівні області.

Законодавчою базою створення Геопорталу є:

Основою створення Геопорталу містобудівного кадастру слугують стандарти, затверджені на рівні держави, які кореспондуються з європейськими нормами в інформаційній сфері (директива INSPIRE).

Геопортал містобудівного кадастру
Геопортал містобудівного кадастру
Геопортал містобудівного кадастру Хмельницької обл
Геопортал містобудівного кадастру області
Геопортал містобудівного кадастру Хмельницької обл

Переваги впровадження Геопорталу містобудівного кадастру області:

 • модульна архітектура програмного забезпечення дозволяє поступово реалізувати місцеві програми розвитку містобудівного кадастру опускаючись від рівня області до рівня районів й територіальних громад;
 • розгортання системи включає постачання замовнику апаратного та програмного забезпечення, наповнення баз даних, навчання спеціалістів підтримувати систему в актуальному стані, технічний супровід геопорталу;
 • програмне забезпечення має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, програмні засоби побудовані на основі сучасних  геоінформаційних технологій;
 • інтерфейс системи містить панель керування наборами даних, окремими картографічними ресурсами, шарами просторової інформації, умовними знаками тощо;
 • підтримка системи не потребує знань програмування, у штабі замовника не потрібно утримувати програмістів;
 • побудова нових модулів системи та підключення нових користувачів не потребує додаткової розробки програмного забезпечення;
 • інформація зберігається на сервері та в базі даних, тому досягається максимальна безпека, в тому числі тих даних, які носять характер обмеженого доступу;
 • регламентований доступ до інформаційних ресурсів завдяки присвоєнню ролей користувачам системи (адміністратор, оператор, редактор).

Можливості геопорталу області

 • автоматизація роботи служби містобудівного кадастру шляхом впровадження електронних сервісів реєстрації та обміну просторовою інформацією;
 • забезпечення публічності у веденні містобудівної діяльності, спільне вирішення проблем області, підвищення комфортності проживання населення та покращення якості середовища;
 • оперативний доступ, адміністрування та актуалізація планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт;
 • забезпечення доступу громадян до інформації про стан затвердження містобудівної документації, стан довкілля, магістральні інженерні мережі, транспортні шляхи;
 • автоматизований пошук і перегляд даних про об’єкти, в тому числі в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap, Публічною кадастровою картою України).
Геопортал містобудівного кадастру області
Геопортал МБК області
Геопортал містобудівного кадастру

Структура геопорталу містобудівного кадастру обласного рівня

 • підсистема інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи області (сюди завантажуються наступні документи: схема планування території області та районів, територіальних громад, топографічні плани населених пунктів області, комплексні плани просторового розвитку території громад);
 • підсистема візуалізації на інтерактивній карті містобудівної документації (генеральних планів та схем зонування, ортофотопланів, топографічних планів);
 • підсистема моніторингу стану затвердження містобудівної документації у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду);
 • підсистема публічних електронних звернень щодо порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності за допомогою мобільних пристроїв.

Впроваджені продукти ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології”

Етапи впровадження

Розвиток рішення охоплює 3 етапи – починаючи від створення окремих модулів геоінформаційної системи, завершуючи забезпеченням можливостей для проведення поглибленого аналізу даних модулів та планування діяльності органів і департаментів в районах області.

Етап 1: Базове впровадження.

На цьому етапі передбачається створення геопорталу містобудівного кадастру області, який охоплює всі райони. Геопортал відповідає вимогам законодавства щодо забезпечення відкритості та загальнодоступності містобудівного кадастру:

 • Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI.
 • Постанова КМУ “Про містобудівний кадастр” №559 від 25.05.2011.
 • Постанова КМУ “Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами” №559 від 25.05.2011.

На першому етапі публікуються основні документи містобудівного кадастру для масштабу області у вигляді інтерактивних карт:

 • Схема планування території області.
 • Схеми планування територій районів.

Етап 2: Поглиблення.

До базового впровадження додаються нові модулі за допомогою яких розширюється функціонал та можливості геопорталу. Відбувається деталізація і поглиблення змісту – додаються схеми та плани рівнів громад і міст:

 • Схеми планування територій громад.
 • Генеральні плани населених пунктів.

Етап 3: Аналіз

Цей етап – перехід від геопорталу як інформаційного комплексу до інформаційно-аналітичного. Спеціалістам відповідних департаментів обласної адміністрації на місцях (в районах) створюється можливість використовувати дані геопорталу для аналізу та планування діяльності відомств. На цьому етапі до впровадження додаються модулі:

 • Геоінформаційна система об’єктів та територій природно-заповідного фонду області.
 • Інтерактивна карта інвестиційної привабливості.
 • Інтерактивна карта управління комунальним майном.
 • Інтерактивна туристична карта.

Вартість і терміни виконання замовлення

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо створення геопорталу містобудівного кадастру області, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення геопорталу даними, навчання спеціалістів громади, технічний супровід та підтримка геоінформаційної системи. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Послуги, які передують створенню геопорталу

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних геопорталу
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.