Геоінформаційна система для управління лісовим господарством

Головне завдання впровадження геоінформаційної системи (ГІС) у сферу лісового господарства – забезпечення фахівців лісового господарства та органів державної влади просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпечення контролю за станом та використанням лісового фонду. Геоінформаційна система вирішує практичні завдання щодо розробки комплексу заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони та захисту лісів.

Нормативно-правова база впровадження ГІС:

Впровадження ГІС (а також мобільного картографічного додатка, мобільних колекторів збору даних та ін.) розширює можливості оцінки лісового фонду шляхом формування тематичних інтерактивних карт, отримання детальної інформації про окремі ділянки лісів, прогнозування динаміки лісового фонду за різних сценаріїв організації лісогосподарського виробництва, побудови поверхонь і розрізів рельєфу та дає змогу забезпечити стале управління лісами на всіх рівнях (лісництво, лісогосподарське підприємство, громада, область).

ГІС лісового господарства
ГІС лісового господарства
ГІС лісового господарства

Можливості геоінформаційної системи:

 • збір, збереження, накопичення та аналіз просторової бази лісових ресурсів регіону, забезпечення первинного обліку лісів і регіонального лісового кадастру;
 • здійснення науково обґрунтованого розрахунку та контролю оптимального користування лісом з урахуванням екологічних та економічних чинників;
 • об’єктивна оцінка стану рослинного покриву регіону з урахуванням рельєфу місцевості, гідрологічного та кліматичного режимів та інших чинників і ризиків з послідовним внесенням поправок в стратегію управління лісовими ресурсами;
 • впровадження новітніх технологій оперативної інвентаризації та екомоніторингу стану лісів, лісопатологічного та протипожежного обстеження через  мобільний додаток;
 • оперативне реагування на швидкозмінні ситуації у лісовому фонді: при актуалізації лісового фонду, виникненні вогнищ шкідників чи хвороб, для визначення санітарного стану лісів, для моніторингу та екологічного прогнозу, для обліку рідкісних видів тварин і рослин;
 • визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб та інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;
 • проведення  лісової сертифікації – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Структура бази даних ГІС:

 • базові ресурси: єдина електронна картографічна основа (ортофотоплани, планшети лісових господарств), сучасний адміністративно-територіальний устрій, ландшафтне, лісогосподарське, ґрунтово-кліматичне районування, природноресурсний потенціал (рельєф, ґрунтовий та рослинний покрив, річкову мережу, мінеральні ресурси) та географічні умови території, дорожньо-транспортна інфраструктура, реєстр назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси: межі лісництв, кварталів, виділів, просіки, дороги, джерела забруднення лісових екосистем, нормативно-грошова оцінка лісів, санітарний стан лісів (вік дерев, бонітет, середня висота, середній діаметр, запас деревостану, породний склад лісів, категорія захищеності лісу тощо;
 • аналітичні інформаційні ресурси:  зони ушкодження лісів шкідниками та хворобами, іншими природними факторами (вітровал, бурелом, сніголам), зони техногенного забруднення лісів і земель лісового фонду, ареали поширення лісових пожеж (кількість, сума завданих збитків, об’єм згорілого лісу),  обстеження і дослідження лісових природних комплексів (ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні).
ГІС лісового господарства
ГІС лісового господарства

Вартість і терміни виконання:

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, здійснення сканування та векторизації паперових схем лісових господарств та здійснення натурних інженерно-геодезичних вишукувань, наповнення ГІС даними, навчання спеціалістів, технічний супровід та підтримка геоінформаційної системи. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.