Операційний центр запобігання та моніторингу надзвичайних ситуацій

Компанія MagneticOne Municipal Technologies надає послуги зі створення операційного центру моніторингу та запобігання надзвичайним ситуаціям. Операційний центр – це приміщення, оснащене засобами індивідуального та колективного виведення інформації (відео, аудіо, комп’ютерної) від зовнішніх, щодо центру, джерел. Основне призначення такого комплексу – організація оперативного аналізу інформації з подальшим реагуванням і прийняттям управлінських рішень, а також контроль і моніторинг об’єктів різної природи, ситуацій та інші функції.

Центр являє собою одну з найбільш ефективних форм реалізації системи підтримки прийняття управлінських рішень шляхом створення особливого інформаційно-технологічного простору, що включає моніторинг, прогнозування, прийняття рішень та контроль їх виконання. Впровадження операційного центру дає можливість приймати оптимальні рішення з мінімальними витратами часу, моделювати варіанти розвитку подій, продумувати наслідки тих чи інших дій заздалегідь, не очікуючи настання кризової ситуації.

Операційний ситуаційний центр об’єднує в собі найсучасніші комунікаційні засоби і спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє швидко обробляти великі масиви інформації. Результати аналізу в наочному форматі передаються на один або кілька екранів різного розміру – від масштабних відеостін до планшетів і мобільних пристроїв.

Операційний ситуаційний центр
Операційний ситуаційний центр

Технологічні підсистеми функціонування операційного центру

 • підсистема відображення інформації (розв’язує задачі візуалізації інформації з різних джерел, її збереження, оброблення та розповсюдження);
 • геоінформаційна підсистема (забезпечує картографічну підтримку процесів діяльності сил і засобів ДСНС);
 • інформаційно-довідкова підсистема (забезпечує працівників довідковою інформацією з питань, пов’язаних із виконанням їх функціональних обов’язків);
 • телекомунікаційна мережа (забезпечує обмін даними).

Переваги використання операційного центру

 • цілодобовий моніторинг оперативної ситуації в області;
 • аналіз стану готовності та ефективності службової діяльності щодо боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій, підтримання публічної безпеки;
 • підготовка інформаційно-аналітичних документів (аналітичний огляд, інформаційне зведення, аналітичний звіт тощо) за результатами аналізу оперативного становища;
 • забезпечення належного і своєчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації;
 • організація заходів щодо інформування та підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних інцидентів.
Операційний ситуаційний центр
Операційний ситуаційний центр

Аналітичне ядро операційного центру – ГІС-платформа, яка забезпечує

 • реєстрацію та ведення історії інцидентів, фіксацію результатів аудитів пожежного устаткування (фотофіксація порушень правил пожежної безпеки, справності пожежних гідрантів тощо);
 • візуалізацію на електронній карті інформації про природні та техногенні умови надзвичайної ситуації;
 • формування найкоротших маршрутів руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій з метою запобігання або зниження негативного впливу на населення, територію і довкілля;
 • формування банку цифрової просторової інформації про території та об’єкти, що зазнають найбільших природних і техногенних впливів (зсуви ґрунту, пожежі й т.п.), і ті ділянки місцевості, на яких розташовані найнебезпечніші з позиції надзвичайних ситуацій об’єкти (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства та ін.);
 • виявлення невідповідності стану устаткування та інструментів, що прямо впливають на безпеку населення (наприклад, підтвердження відповідності безпеки будівель вимогам пожежної безпеки, справність пожежних гідрантів) за допомогою синхронізованої з ГІС підсистеми аудитів.

Етапи впровадження ситуаційного центру в ОДА чи міській раді

Тут подані детальні рекомендації для керівників міста чи області по впровадженню ситуаційного центру. Інформація подана саме з організаційної точки зору у вигляді рекомендацій для керівників рівня профільного заступника мера чи керівника ОДА з відповідними повноваженнями. Ці речі можуть виглядати складними чи довгими для людей без активного управлінського досвіду.

Етапи створення операційного ситуаційного центру

 • Проектування
 • Аудіовізуальне оснащення
 • Інженерне оснащення
 • Технологічне оснащення
 • Технічне обслуговування та експлуатація
 • Впровадження аналітичних інструментів
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.