Геоінформаційна система управління природними ресурсами

ГІС ПЗФ
 • Геоінформаційна система (ГІС) управління природними ресурсами – модуль геоінформаційної системи області або громади, призначений для збереження, накопичення,  відображення та аналізу інформації про природні ресурси. ГІС призначена для забезпечення оперативності і якості роботи з просторовою інформацією у сфері управління водними та лісовими ресурсами, корисними копалинами, природоохоронними територіями, поводження з відходами.  Впровадження геоінформаційної системи має на меті здійснення інформаційного супроводу державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку, а також надання доступу громадськості до інформаційної бази даних компонентів природного середовища.

Можливості ГІС:

 • створення спільного дієвого інформаційного поля для відокремлених підрозділів уповноважених органів у  сфері екологічної діяльності та управління природними ресурсами;
 • візуалізація даних у сфері природокористування (водо-, лісо- та надрокористування) на електронній карті в режимі суміщення з сучасним адміністративно-територіальним устроєм, даними кадастрів (земельного, містобудівного, водного, екологічного);
 • ведення детальних паспортів об’єктів (водних, лісових, природно-заповідних, мінерально-сировинних та ін.), виконання просторових і атрибутивних запитів, можливість пошуку;
 • виготовлення графічних (в тому числі картографічних) документів для інформаційного обслуговування населення, органів місцевого самоврядування, організацій та установ;
 • фіксація звернень від фізичних та юридичних осіб про порушення законодавства у сфері природокористування.

Модулі й підсистеми ГІС управління природними ресурсами

 • Підсистема управління водними ресурсами регіону покликана автоматизувати процес ведення реєстру та паспортизації водних та водогосподарських об’єктів, забезпечити моніторинг якості поверхневих вод, здійснювати оперативне управління басейновими системами в умовах надзвичайних ситуацій (паводків, повеней), моделювати та прогнозувати зони затоплення на основі аерокосмічних даних тощо;
 • Підсистема управління лісовими ресурсами вирішує практичні завдання щодо розробки заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони та захисту лісів, моніторинг вирубки лісів в режимі близькому до реального часу;
 • Підсистема управління природно-заповідним фондом спрямована на забезпечення інформаційної підтримки учасників природоохоронної діяльності у вигляді електронних карт, створення умов для реалізації успішної природоохоронної діяльності через аналіз об’єктів заповідання та забезпечення користувача можливістю на основі цифрових моделей приймати обґрунтовані рішення;
 • Підсистема візуалізації мінерально-сировинних ресурсів надає підтримку у вирішенні практичних задач обліку родовищ корисних копалин, аналізу та оцінці ресурсозабезпеченості регіону;
 • Підсистема моніторингу екологічної ситуації передбачає візуалізацію заходів спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, відображення джерел забруднення, сміттєзвалищ;
 • Підсистема управління відходами слугує інструментом прийняття рішень у сфері управління твердими побутовими відходами (ТПВ), засобом візуалізації поточного стану та етапності реалізації місцевих та регіональних програм управління ТПВ. Система покликана вирішити цілу низку проблем пов’язаних зі збором інформації щодо поточного стану (інвентаризація) звалищ і полігонів ТПВ, паспортизації полігонів і звалищ, візуалізації схем санітарного очищення населених пунктів, розробка та оптимізація логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки для збору та вивозу ТПВ на відповідній території, вироблення екологічно та економічно оптимальних практик управління ТПВ;
 • Підсистема “Особистий кабінет користувача” призначена для автоматизації діяльність уповноваженого органу у сфері екології та управління природними ресурсами шляхом надання можливості формування типових документів (викопіювань, довідок, інформаційних листів тощо) за заданим алгоритмом;
 • Підсистема публічних електронних звернень щодо порушення законодавства у сфері природоохоронного законодавства  за допомогою мобільних пристроїв;
 • Підсистема екологічної інспекції природних ресурсів засобами мобільних пристроїв в режимі реального часу.
ГІС ПЗФ
Геоінформаційна система об'єктів та територій природно-заповідного фонду області
Геоінформаційна система управління природними ресурсами

Вимоги, вартість і терміни виконання

 • ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає комплекс послуг щодо впровадження геоінформаційної системи: закупівлю апаратного та програмного забезпечення для реалізації проєкту, встановлення та налагодження програмно-апаратного комплексу на території Замовника,  трансформацію наявної бази даних Замовника у формат геоінформаційної системи, навчання працівників Замовника працювати в середовищі ГІС. Терміни створення продукту узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.