Геоінформаційна система територіальної громади

Геоінформаційна система (ГІС) територіальної громади – інноваційний електронний картографічний ресурс, головне завдання якого забезпечення цілеспрямованого та комфортного управління активами громади: природними (водними, лісовими, мінерально-сировинними) та земельними ресурсами, інженерно-транспортною, соціальною, туристичною інфраструктурою, інвестиційним потенціалом громади, забезпечує оперативну комунікацію громадян та керівництва громади.

В архітектурі системи використовуються принципи модульності, єдиності технологій та представлення геопросторової інформації засобами інтернет-технологій. Кожен модуль геоінформаційної системи може працювати окремо від інших, що дозволяє доповнювати систему поетапно.

Геоінформаційна система для управління територіальною громадою

Можливості геоінформаційної системи територіальної громади:

 • візуалізація, оперативний доступ, адміністрування та актуалізація містобудівної документації (генеральних планів, детальних планів території, топографічних планів, ортофотопланів, комплексний план просторового розвитку території громади, цифрових тематичних карт);
 • автоматизація ведення єдиного адресного реєстру, реєстрів містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, тимчасових споруд, рекламних носіїв тощо;
 • візуалізація повного та актуального земельного банку громади та достовірних параметрів земельних ділянок;
 • автоматизація ведення земельного кадастру громади в режимі суміщення з даними Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру судових рішень, податкових реєстрів;
 • аналіз земельного банку громади у режимі суміщення з містобудівною документацією (генеральним планом, схемою планування території громади, детальним планом території тощо);
 • зручне ведення картографічної бази даних та інвентаризації інженерних комунікацій (каналізаційних і теплових мереж; підземних водопроводів, газопроводів; повітряних ліній електропередач, кабелів зв’язку й силових кабелів; оглядових колодязів тощо), автоматизація ведення технічної документації;
 • облік, паспортизація та оперативна інвентаризація об’єктів туризму, комунальної власності, інвестиційних проектів тощо.
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Створення інтерактивної карти
Створення інтерактивної карти
ГІС інженерних мереж

Набір даних геоінформаційної системи:

 • сучасний адміністративно-територіальний поділ (межа громади, межі населених пунктів громади);
 • цифрова містобудівна документація: ортофотоплани, генеральні плани населених пунктів, детальні плани території, плани зонування та інші картографічні матеріали;
 • матеріали нормативної грошової оцінки (межі землеоціночних районів, контури агровиробничих груп ґрунтів, обмеження у використанні земель;
 • інженерні мережі водопостачання, водовідведення, газопроводи, тепломережі (із зазначенням діаметру та матеріалу труб, дат введення в експлуатацію, останнього ремонту тощо) електромережі, силові кабелі із відповідними технічними параметрами (кількість кабелів, напруга тощо), а також оглядові колодязі та їхні технічні характеристики (приналежність до виду мереж, глибина, точні координати тощо);
 • інвестиційні об’єкти та пропозиції (вільні виробничі площі, вільні земельні ділянки, інвестиційні проєкти), об’єкти комунальної власності, туристичні атракції, спортивні споруди та ін.

Етапи розвитку рішення:

Розвиток рішення охоплює 3 етапи – починаючи від створення окремих модулів геоінформаційної системи, завершуючи забезпеченням можливостей для проведення поглибленого аналізу даних модулів та планування діяльності органів і департаментів громади:

Етап 1 – Базове впровадження. Перший етап розвитку рішення – цифровізація наявної документації громади та перенесення її до підсистем у вигляді інтерактивних карт або створення таких підсистем із вже оцифрованих даних. Це відбувається за допомогою сканування, оцифрування документації та створення тематичних підсистем. Серед модулів, які створюються на цьому етапі:

 • Містобудівний кадастр
 • Підсистема обліку земельних ресурсів громади.

Етап 2 – Поглиблення. Всі дані, які були перенесені до геоінформаційної системи можуть бути використані не тільки для перегляду, але й для проведення глибокого аналізу та планування діяльності керівництва громади. Це включає наповнення бази даних для всіх об’єктів та ресурсів громади, які були перенесені в цифровий формат на першому кроці розвитку рішення. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Інженерні мережі (водопостачання, каналізація, газопостачання, електропостачання тощо).
 • Адресний реєстр населених пунктів відповідно до Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
 • Моніторинг об’єктів соціальної галузі: заклади освіти, охорони здоров’я, туризм, благоустрій тощо.
 • Об’єкти й території природно-заповідного фонду.

Етап 3 – Аналітика. Використовуючи бази даних, наповнені на другому етапі, можливо проводити аналіз підсистем громади. Це включає не тільки візуальний аналіз за допомогою картографічних ресурсів системи, але й планування та формування звітності для департаментів громади. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Управління комунальним майном;
 • Моніторинг інвестиційних проєктів.
 • Бюджет громади.

псрп

Вартість і терміни виконання замовлення

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, здійснення сканування та векторизації паперової документації, здійснення натурних інженерно-геодезичних вишукувань наповнення ГІС даними, навчання спеціалістів, технічний супровід та підтримка геоінформаційної системи. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню геоінформаційної системи

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.