Геоінформаційна система управління відходами

Геоінформаційна система (ГІС) управління відходами – це модуль геоінформаційної системи громади або області, який слугує інструментом прийняття рішень у сфері управління твердими побутовими відходами (ТПВ), засобом візуалізації поточного стану та етапності реалізації місцевих та регіональних програм управління відходами.

Продукт рекомендований до впровадження на регіональному (обласному) та місцевому (територіальна громада) рівні та розробляється згідно “Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року”, яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 820-р від 8 листопада 2017 р. та Постанови Кабінету Міністрів України № 117-р від 20 лютого 2019 р. “Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року”.

ГІС покликана вирішити цілу низку проблем пов’язаних зі збором інформації щодо поточного стану (інвентаризація) звалищ і полігонів ТПВ, паспортизації полігонів і звалищ, візуалізації схем санітарного очищення населених пунктів, розробки та оптимізації логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки для збору та вивозу ТПВ на відповідній території, вироблення екологічно та економічно оптимальних практик управління ТПВ.

ГІС управління відходами
ГІС
ГІС управління відходами

Можливості геоінформаційної системи:

 • наявність інструментів інвентаризації стану звалищ та полігонів ТПВ засобами мобільних технологій в режимі реального часу та технологій безпілотних літальних апаратів (БПЛА), створення на їх основі банку даних (в тому числі 3-вимірних моделей) місць складування ТПВ;
 • паспортизація полігонів і звалищ, створення баз даних про місця складування ТПВ та морфологічні особливості звалищ;формування та відображення оптимальних логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки;
 • планування конкретних перспективних заходів щодо техніко-експлуатаційного оснащення полігонів ТПВ,  прогнозування майбутнього стану площ та інших геометричних параметрів сміттєзвалищ, вироблення стратегії оптимальної концентрації місць складування та видалення відходів;
 • візуалізація на інтерактивній карті існуючих та перспективних векторних схем санітарної очистки населених пунктів в режимі суміщення з містобудівною документацією та земельним кадастром, системою картографічних сервісів (Google Maps, OpenStreetMaps та ін.), що дозволяє комплексно підходити до управління ТПВ;
 • наявність підсистеми електронних звернень громадян та платформи для оперативного їх аналізу;
 • забезпечення функції інформаційної підтримки органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень у галузі екологічної безпеки населення, управління ризиками, автоматизація звітності про результати виконання робіт екологічного напрямку.

Вигоди впровадження геоінформаційної системи: 

 • облік місць розташування звалищ та полігонів ТПВ;
 • логістичне забезпечення реалізації регіональних та місцевих цільових програм поводження з відходами;
 • мінімізація витрат на санітарне обслуговування територій;
 • підвищення рівня благоустрою території, покращення стану екології;
 • посилення взаємодії між владою та громадою, мобілізація членів відповідних територіальних громад у розв’язанні проблем поводження з ТПВ;
 • досягнення високого рівня поінформованості громадян щодо розв’язання проблем збору, вивозу та утилізації ТПВ.
ГІС управління відходами
ГІ

Орієнтовна структура бази даних геоінформаційної системи 

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина електронна картографічна основа, яка відображає сучасний адміністративно-територіальний устрій території, природно-ресурсний потенціал (рельєф, ґрунтовий та рослинний покрив, річкову мережу, мінеральні ресурси) та географічні умови території, дорожньо-транспортну та інженерну інфраструктуру, реєстр географічних назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси: шари геоінформаційної системи відображають звалища та полігони ТПВ, місця видалення відходів, обладнання для збирання відходів (контейнери), місця базування транспорту, місця перевантаження й сортування (сміттєперевантажувальні чи сортувальні станції), об’єкти захоронення (полігони) або переробки (заводи) відходів, векторні Схеми санітарної очистки населених пунктів та багато іншого.

Вартість і терміни виконання замовлення

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи: постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, підготовка (сканування та оцифрування) документації замовника до внесення даних в ГІС, наповнення бази даних ГІС інформацією, навчання спеціалістів Замовника, технічний супровід та підтримка геоінформаційної системи. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.