Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях

Сфера застосування геоінформаційної системи для рішень у надзвичайних ситуаціях є актуальною як для органів державної влади та місцевого самоврядування, так і для широкого кола громадськості. Стан захищеності населення, об´єктів економіки й навколишнього природного середовища від різного роду надзвичайних ситуацій багато в чому залежить від заздалегідь вироблених заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Прогнозуйте ймовірні небезпеки у надзвичайних ситуаціях, знижуйте негативні наслідки для життєдіяльності людей, економіки і довкілля використовуючи ресурс Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях. Впроваджуйте найсучасніші технологічні рішення та отримуйте інноваційну стратегію цивільного захисту. В таких рішеннях акцент робиться на ранньому запобіганні надзвичайним ситуаціям та миттєвому реагуванні на основі моніторингу та відображення просторових даних.

Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях
Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях
Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях

Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях на варті цивільної безпеки населення

Використовуйте сучасні методи інтеграції геоінформаційних, космічних, та інтернет-технологій для одержання об’єктивної, оперативної та адекватної інформації про потенційно небезпечні ситуації. Вирішуйте комплекс завдань по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій разом із геоінформаційною системою:

 • створюйте банки цифрової просторової інформації про райони, що зазнають найбільших природних і техногенних впливів (землетруси, повені, пожежі і т. п.) та тих ділянок місцевості, на яких розташовані найнебезпечніші з позиції надзвичайних ситуацій об’єкти (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства та ін.);
 • одержуйте оперативну просторову інформацію про надзвичайні ситуації (відповідь на запитання що і де трапилося?);
 • визначайте найкоротші маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • оперативно будуйте маршрути евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій до безпечних місць, в тому числі сховищ цивільної оборони, різного роду укриттів тощо;
 • визначайте необхідну кількість сил і засобів, а також розробляйте стратегію і тактику надання допомоги
 • виявляйте невідповідність стану устаткування та інструментів, що напряму впливають безпеку населення. (Наприклад, підтвердження відповідності безпеки будівель, споруд, вимогам пожежної безпеки, справність пожежних гідрантів) за допомогою синхронізованої з ГІС підсистеми аудитів;
 • прогнозуйте розвиток надзвичайних ситуацій із метою запобігання або зниження негативного впливу на населення, територію і довкілля.

Структура бази даних ГІС для рішень у надзвичайних ситуаціях

 • базові геоінформаційні ресурси або картографічна основа: єдина цифрова топографо-геодезична основа міста, цифрові ортофотоплани, система будівель і споруд, реєстр географічних назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: у якості тематичних шарів геоінформаційної системи представлені пункти охорони порядку, медичні заклади, сховища цивільної оборони, укриття, епіцентри стихійних лих;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів. Вони об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для розв’язання проблемної задачі по управлінню територією. Наприклад, зони викиду сильнодійних отруйних речовин в атмосферу в газоподібному стані, зони затоплення території в залежності від висоти підйому рівня води в прилеглих річках та інші.
Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Цей веб-сайт зареєстрований на wpml.org як тестовий.