Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/stgm1mt/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/admin.php on line 663

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/stgm1mt/public_html/wp-content/plugins/userpro/index.php on line 35

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/stgm1mt/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/bsf-core/auto-update/admin-functions.php on line 13
Przestrzenne przywiązanie map – MagneticOne Municipal Technologies

Przestrzenne przywiązanie map

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie przestrzennego przywiązania map, schematów kartograficznych i planów.

Jednym z najbardziej odpowiedzialnych dziś zadań gminy, miasta, województwa w warunkach rozwoju społecznego i didżytalizacji jest audyt i stworzenie jednej wiarygodnej bazy danych, w tym przestrzennej. Jednak zwykle składa się tak, że podczas analizy danych przestrzennych okazuje się, że gmina ma dane, które znajdują się na różnych nośnikach (na przykład schematy papierowe i mapy, dane cyfrowe na dyskach, pamięci przenośnej, poszczególnych komputerach), w różnych formatach (pdf, jpeg, tiff itp.), mają różne czasy tworzenia (od radzieckich do współczesnych), są niekompletne (obejmują terytorium fragmentarycznie) i nie zawsze są istotne. W takich warunkach podejmowanie decyzji przez kierownika jest opóźnione, a czasem wcale nie opiera się na faktycznym stanie rzeczy.

Dlatego ważnym zadaniem, przed którym stoi dziś miasto, gmina, województwo, staje się podniesienie tych danych  w jedną całość, stworzenie jednego pola informacyjnego do wyświetlania wszystkich materiałów kartograficznych.

geoprostorova pryvjazka

W praktyce zadanie utworzenia banku danych gminy jest realizowane poprzez skanowanie materiałów kartograficznych i koordynację przestrzenną, czyli przestrzenne przywiązanie informacji rastrowej z odpowiednim układem współrzędnych. Przestrzennie przywiązane obrazy rastrowe są wykorzystywane do nakładania się na inne dane rastrowe i wektorowe w celu analizy niektórych obiektów, procesów i zjawisk, a także w celu ich dalszej wektoryzacji (didżytalizacji).

W wyniku wprowadzania przestrzennie powiązanych danych do systemu informacji geograficznej powstaje bank danych przestrzennych miasta, gminy lub województwa, możliwe jest ich analizowanie i porównywanie z innymi danymi, opracowywanie i podejmowanie na ich podstawie decyzji zarządczych.

Przestrzenne przywiązanie polega na doprowadzeniu oryginalnych materiałów rastrowych klienta do rzeczywistego położenia geograficznego. Proces przywiązania polega na dopasowaniu punktów kontrolnych, które łączą współrzędne na obrazach rastrowych ze współrzędnymi przestrzennie przywiązanych warstw informacyjnych.

Przywiązanie materiałów kartograficznych odbywa się w następujące sposoby:

  • porównanie punktów odniesienia, a następnie wprowadzanie ich współrzędnych przestrzennych;
  • przywiązanie do warstwy informacyjnej z określonymi współrzędnymi.

W wyniku świadczonej usługi klient otrzymuje obrazy rastrowe przywiązane  z odpowiednimi warstwami informacyjnymi i określonym układem współrzędnych.

Просторова прив'язка карт

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. realizuje przestrzenne przywiązanie wielkoskalowych nowoczesnych i archiwalnych materiałów kartograficznych:

  • schematy urbanistyczne w skali 1:500, 1:1000, 1:2000;
  • schematy sieci inżynieryjnych 1:500, 1:1000, 1:2000;
  • dokumentacja urbanistyczna (materiały planu generalnego: rysunki główne i plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości, szczegółowe plany terenu, plany historyczno-architektoniczne, schematy ustalania granic miejscowości);
  • księgi wieczyste (schematy podziału działek, płodozmiany, projekty zagospodarowania przestrzennego itp.) oraz materiały kartograficzne normatywnej oceny pieniężnej gleb (kartogramy grup rolniczych, schematy zagospodarowania przestrzennego itp.);
  • tematyczne materiały kartograficzne (mapy glebowe, mapy leśne, mapy sieci ekologicznych, mapy porządkowe i krajobrazowe itp.);
  • wieloskalowe mapy i plany topograficzne, ortofotomapy, obrazy kosmiczne.

Koszty i terminy świadczenia usługi

Oprócz przestrzennego przywiązania rastrowych materiałów kartograficznych MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi poprzedzające ten proces skanowanie, przetwarzanie i kalibrację obrazów, a także dalsze wprowadzanie do systemu informacji geograficznej. Koszt i termin świadczenia usługi uzależniony jest od ilości, jakości i skali materiałów źródłowych zamawiającego i uzgadniane są dodatkowo.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.